vluchtelingen helpen December 13, 2017 0

TakecareBNB: Thuis terwijl je wacht op een huis

Vluchtelingen die een ‘status’ krijgen om in Nederland te mogen wonen en werken, wachten vaak nog maandenlang in AZC’s op een woning. Deze centra zijn verspreid over het hele land, maar tegelijkertijd geïsoleerd van de Nederlandse maatschappij: vluchtelingen komen in die periode beperkt in aanraking met de Nederlandse taal, cultuur en gewoonten.

Bij veel mensen bestaat de wens om te helpen. Bijvoorbeeld door een vluchteling een tijdelijk thuis te bieden, in afwachting van een eigen huis. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) biedt een logeerregeling van maximaal drie maanden. Takecarebnb regelt een zorgvuldige matching tussen vluchteling en gastgezin. Zo draagt Takecarebnb bij aan het integratieproces van de vluchteling enerzijds en bieden ze anderzijds gastgezinnen de gelegenheid zich op een concrete en tastbare wijze in te zetten.

 

WAT KAN JIJ DOEN?

Heb je thuis ruimte om maximaal drie maanden een vluchteling bij jou te laten logeren? Klik dan hier

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

About the author

admin:

0 Comments

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply